POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anexa nr. 1
Aprobat prin Ordinul nr. 02 din 22.05.2020
al administratorului „Enitorix” SRL
 
POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 1. Preambul
Stimați utilizatori, atunci când dumneavoastră citiți paginile site-ului nostru www.cautpiese.md și gestionat de societatea comercială „Enitorix” SRL (în continuare pot fi folosite în context sintagmele: societate, noi, nouă, noastre, noștri și site-ul nostru care se înțelege cautpiese.md) sau apelați la serviciile noastre, totodată ne transmiteți datele dumneavoastră. O parte din aceste date (adresa IP, tip browser) intră în posesia noastră automat, iar o altă parte a datelor doar cu acordul dumneavoastră, prin completarea formularului de înregistrare conform exercițiului paginilor web. Datele dumneavoastră personale vor fi administrate de prestatorii portalului conform legii și în mod etic, conform regulilor internaționale scrise și nescrise ale normelor de protecție a datelor. Noi ne străduim să vă informăm de administrarea datelor dumneavoastră, nu numai în general, dar și în legătură cu serviciile prestate de noi. Dorim să vă aducem la cunoștință politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, precum și principiile noastre ca să puteți alege varianta optimă pentru administrarea datelor dumneavoastră.
 1. Introducere
La prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul societății sunt aplicate principiile prevăzute de actele internaţionale - Declaraţia universală a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, şi a celor naţionale – Constituţia Republicii Moldova, Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, Legea privind accesul la informaţie, Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, Regulamentului Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 şi alte acte legislative/normative de profil.
Societatea comercială „Enitorix” SRL are sediul înregistrat în Republica Moldova. Politica este aprobată de către societate, care acționează în baza legislaţiei Republicii Moldova și statutului. Prezenta Politică este aprobată, inclusiv, în vederea conformării societății cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1123 din data de 14 decembrie 2010 „privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal” şi Legii Republicii Moldova nr. 133 din 08.07.2011 „privind protecţia datelor cu caracter personal”.
 1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe următoarele principii:
 • legitimitatea scopurilor și metodelor de prelucrare a datelor cu caracter personal și buna-credință;
 • respectarea scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal cu obiectivele definite anterior și declarate în timpul colectării datelor cu caracter personal;
 • respectarea volumului și naturii datelor cu caracter personal prelucrate, a metodelor de prelucrare a datelor cu caracter personal în raport cu scopul prelucrării datelor cu caracter personal;
 • veridicitatea datelor cu caracter personal, relevanța și volumul necesar de prelucrare a acestora, inadmisibilitatea prelucrării excesive în raport cu scopurile colectării datelor cu caracter personal;
 • legalitatea măsurilor organizatorice și tehnice pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal; 
 • dorința de îmbunătățire continuă a sistemului de protecție a datelor cu caracter personal. 
 
 1. Obiectivele politicii de securitate
Obiectivele principale ale Politicii de securitate sunt disponibilitatea, integritatea şi confidenţialitatea tuturor informaţiilor, inclusiv datelor cu caracter personal prelucrate de Societate, atât în cadrul prelucrării manuale, cât și sistemelor și proceselor de tehnologie informaţională. Securitatea reprezintă o componentă esenţială a derulării optime a proceselor bazate pe IT în cadrul Societății. Baza unei securităţi IT adecvate o constituie respectarea prezentei Politici. Aceasta cuprinde cerinţe şi reguli pentru protecţia tuturor informaţiilor, inclusiv datele cu caracter personal, sistemelor şi proceselor IT împotriva influenţelor naturale, erorilor umane şi tehnice, precum şi împotriva acţiunilor deliberate care pot provoca pagube materiale, respectiv imateriale, sau care pot duce la încălcări ale legislaţiei. Având în vedere că siguranţa IT nu poate fi garantată exclusiv cu ajutorul unor sisteme tehnice, prezenta Politică vizează, de asemenea, aspecte de ordin organizatorico-juridic şi de altă natură. Societatea va proteja datele cu caracter personal atât a participanţilor la proces/vizitatori, cât și a angajaților săi. Reglementările prezentei Politici reprezintă un standard minim pentru Societate, inclusiv pentru toți angajații săi. Pornind de la această reglementare, toți angajații Societății urmează să respecte strict prevederile Politicii și regulilor interne privind protecția datelor cu caracter personal şi sistemelor IT.
 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate doar atunci cînd legea permite. Cel mai frecvent, vom folosi datele dumneavoastră personale în următoarele situații:
 • Atunci cînd trebuie să executăm contractul pe care urmează să-l încheiem sau a fost încheiat cu dumneavoastră;
 • Atunci cînd sunt necesare pentru interesele noastre legitime de îmbunătățire a Serviciilor și asigurarea funcţionalităţilor sigure și securizate a site-ului nostru;
 • Atunci cînd suntem obligați să respectăm o obligație legală sau reglementată;
 • Atunci cînd ne oferiți consimțămîntul dumneavoastră explicit (de exemplu, în cazul înregistrărilor audio);
În anumite circumstanțe, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțămîntului dumneavoastră. Dacă facem acest lucru, vă vom anunța cu privire la scopul și categoria de date cu caracter personal pe care le prelucrăm în momentul în care cerem consimțămîntul dumneavoastră.
În continuare sunt descrise modalităţile în care folosim datele dumneavoastră personale bazate juridic, precum şi unde este cazul sunt identificate interesele noastre legitime.
Pentru acordarea accesului și furnizarea Serviciilor noastre oferite prin Site-ul nostru
 1. În cazul în care vă conectați utilizînd numărul de telefon mobil sau id-ul dumneavoastră de e-mail, vă vom folosi numele și prenumele, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail pentru a vă identifica în calitate de utilizator și pentru a vă acorda accesul la serviciile noastre oferite prin site-ul nostru.
 2. În cazul în care vă conectați utilizând contul dumneavoastră Facebook, folosim numele și prenumele dumneavoastră din profilul dumneavoastră de Facebook și adresa de e-mail Facebook pentru a vă identifica în calitate de utilizator al site-ul nostru și a vă oferi acces pentru utilizare.
 3. Datele de autentificare de mai sus sunt, de asemenea, utilizate pentru livrarea Serviciilor noastre în conformitate cu Termeni și Condiții (acord de utilizare).
 4. Utilizăm adresa dumneavoastră de e-mail și numărul de telefon mobil (prin SMS) pentru a vă oferi sugestii și recomandări despre Serviciile noastre care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.
Prelucrăm informațiile de mai sus pentru o executare adecvată a contractului nostru cu dumneavoastră și pe baza interesului nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi Servicii care v-ar putea interesa.
Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe Site-ul nostru
 1. Vom utiliza datele de tip clickstream pentru:
 • a vă oferi un conținut personalizat, cum ar fi să vă oferim rezultate de căutare mai relevante atunci cînd utilizați Serviciile noastre.
 • a determina cît timp petreceți și în ce mod navigați pe Site-ul nostru pentru a vă înțelege interesele și a îmbunătăți Serviciile noastre pe baza acestor date. De exemplu, vă putem oferi sugestii privind conținutul pe care îl puteți vizita pe baza conținutului pe care l-ați accesat.
 • a monitoriza și raporta eficiența furnizării de campanii partenerilor noștri de afaceri și analiza internă a afacerilor.
 • a împiedica afișarea de prea multe ori a acelorași reclame la același utilizator.
 1. Vom utiliza datele dumneavoastră de localizare în următoarele scopuri:
 • pentru a completa informații anonime și agregate despre caracteristicile și comportamentul utilizatorilor noștri, inclusiv în scopul analizei de afaceri, segmentării și dezvoltării profilurilor anonime.
 • pentru a îmbunătăți prestarea Serviciilor noastre și pentru a personaliza conținutul pe care îl direcționăm către dumneavoastră. De exemplu - cu ajutorul datelor de localizare afișăm anunțurile care se află în vecinătatea dumneavoastră pentru a vă îmbunătăți experiența faţă de posibile interese ale dumneavoastră. 
 • pentru a măsura și a monitoriza interacțiunea dumneavoastră cu bannerele publicitare plasate pe Site-ul nostru.
 1. Cu ajutorul datelor dumneavoastră de înregistrare, care includ emailul și numărul de telefon, determinăm diferite dispozitive (precum calculatoare personale, telefoane mobile, tablete) prin intermediul cărora accesați Site-ul nostru. Acest lucru ne permite să asociem activitatea dumneavoastră pe Site pe diferite dispozitive și ne ajută să vă oferim o experiență corespunzătoare indiferent de dispozitivul pe care îl folosiţi.
Prelucrăm informațiile expuse mai sus doar pentru interesele noastre legitime legate de onorarea obligaţiilor contractuale şi pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe Site-ul nostru.
Pentru a vă furniza o utilizare sigură şi securizată a Site-ului nostru
 • Utilizăm numărul dumneavoastră de telefon, datele de autentificare și identificatorii unici de dispozitiv pentru a administra și proteja Site-ul nostru (inclusiv depanare, analiză de date, testare, prevenire fraudă, întreținere sistem, suport, raportare și găzduire de date).
 • Analizăm comunicările făcute prin intermediul funcției noastre de chat pentru a preveni frauda și pentru a promova siguranța prin blocarea mesajelor spam sau a mesajelor abuzive care vă pot fi trimise de orice alt utilizator.
Prelucrăm informațiile de mai sus pentru o executare adecvată a contractului nostru cu dumneavoastră, pentru a ne îmbunătăți serviciile și pe baza interesului nostru legitim de a preveni frauda.
Pentru a vă oferi un serviciu performant de asistență pentru clienți
 • Prelucrăm datele personale expuse mai sus pentru a analiza ulterior interacțiunea dumneavoastră cu echipa noastră de relații cu clienții și pentru a îmbunătăți modul în care membrii echipei noastre deservesc clienții.
Vă puteți retrage consimțământul în orice moment și gratuit, prin transmiterea unei solicitări către noi, la datele de contact furnizate la articolul XIX întitulat „Date de identificare și detalii de contact”. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămîn valabile.
 
 1. Date colectate şi modalităţile de colectare
1. Date furnizate prin interacțiuni directe 
Înregistrarea și alte informații despre cont
Atunci cînd vă înregistrați pentru utilizarea Serviciilor noastre, este posibil să colectăm următoarele informații despre:
 • dacă vă înregistrați pe site, vi se va solicita în mod obligatoriu doar adresa de email;
 • dacă vă înregistrați folosind contul Google: prenume, nume și adresa de email;
 • dacă vă înregistrați utilizând contul de Facebook: colectăm prenumele și numele așa cum apar în contul dumneavoastră de Facebook și Numărul de Identificare Facebook. În cazul în care ați acordat Facebook permisiunea prin opțiunea de confidențialitate din cadrul aplicației (care apare chiar înainte să vă înregistrați pe site-ul nostru), este posibil să colectăm sexul, vârsta sau adresa dumneavoastră de email, în funcție de permisiunile date de dumneavoastră; și
 • dacă vă înregistrați utilizând numărul de telefon mobil: colectăm numărul dumneavoastră de telefon mobil.
În funcție de alegerile pe care le faceți în timpul autentificării pe site-ul nostru sau în timpul procesului de utilizare a Serviciilor noastre, puteți opta pentru a ne oferi următoarele date personale suplimentare:
 • numele dumneavoastră;
 • numărul de telefon mobil;
 • datele cardului dumneavoastră de credit în cazul în care doriți să achiziționați serviciile noastre cu plată așa cum sunt definite în Termeni și Condiții (acord de utilizare).
Comunicare prin funcția de chat de pe site-ul nostru
Când utilizați funcția de chat pentru a comunica cu alți utilizatori, colectăm informațiile pe care alegeți să le oferiți altor utilizatori prin intermediul acestei funcții.
2. Date pe care le colectăm automat, atunci când folosiți Serviciile noastre
Când interacționați cu site-ul nostru sau folosiți Serviciile noastre, colectăm automat următoarele informații despre dumneavoastră:
Informații dispozitiv
 • Colectăm informații specifice dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare, identificatorii unici. De exemplu, numele rețelei mobile pe care o utilizați. Asociem identificatorii dispozitivului cu contul dumneavoastră de pe site.
Informații despre loc 
 • În funcție de autorizațiile acordate pe dispozitivul dumneavoastră, dacă publicați un articol pe site-ul nostru, colectăm și prelucrăm automat informații despre locația dumneavoastră reală. Utilizăm tehnologii diverse pentru a determina locul, inclusiv adresa IP, GPS, punctele de acces Wi-Fi și turnurile mobile. Datele privind locația dumneavoastră vă permit să vedeți articole de utilizator lângă dumneavoastră și vă ajută să postați articole din locul dumneavoastră. 
Date despre Client și Autentificare 
 • Detaliile tehnice, inclusiv adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului, fusul orar și sistemul de operare. De asemenea, vă vom păstra informațiile de autentificare (data înregistrării, data ultimei modificări a parolei, data ultimei autentificări reușite), tipul și versiunea browserului dumneavoastră.
Date de tip Clickstream 
 • Colectăm informații despre activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru, care includ paginile de internet din care ați accesat site-ul nostru, data și ora fiecărei vizite, căutările pe care le-ați efectuat, bannerele publicitare sau conținutul pe care ați făcut clic, interacțiunea dumneavoastră cu aceste tipuri de publicitate, durata vizitei dumneavoastră și ordinea în care vizitați conținutul Site-ului nostru.
Cookies și tehnologii similare
 • Utilizăm module de tip cookies pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de selecție a limbilor și a vă oferi reclame relevante. "Cookies" sunt fișiere text mici transferate de un server web pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră. Cookies pot fi utilizate pentru a colecta data și ora vizitei dumneavoastră, istoricul navigării, preferințele dumneavoastră și numele dumneavoastră de utilizator. Puteți seta browserul să refuze toate sau unele cookies sau să vă avertizeze atunci când paginile de internet setează sau accesează cookies. Dacă dezactivați sau refuzați cookies, vă rugăm să rețineți că anumite părți ale Serviciilor noastre pot deveni inaccesibile sau pot să nu funcționeze corect. Pentru mai multe informații despre modulele cookies pe care le folosim, vă rugăm să consultați Politica Cookies.
3. Date de la terți sau surse disponibile public
Primim datele dumneavoastră personale de la diverși terți și din surse publice, după cum urmează:
 1. Anumite informații de natura tehnică și de utilizare de la furnizori de analize, cum ar fi Google.
 2. Informații de contact referitoare la operațiunile de afaceri din rețelele de publicitate, cum ar fi furnizorii de date în legătură cu operațiunile și partenerii de servicii. (Exemplu: date despre activitatea de afaceri); 
 3. Datele privind utilizarea serviciilor Site-ului nostru, aferente serviciilor sau tranzacțiilor. (Exemplu: date legate direct de anunțurile publicate pe platformă pentru a preveni frauda și raportarea unor astfel de cazuri entităților respective).
 
 1. Comunicare, marketing și publicitate
Noi vom comunica cu dumneavoastră prin e-mail, prin SMS, prin apel telefonic sau printr-o notificare din aplicație în legătură cu serviciile noastre oferite de Site-ul nostru pentru confirmarea înregistrarii biroului personal, pentru a vă informa în cazul în care înregistrarea anunțurilor este efectivă sau a expirat și pentru alte mesaje comerciale.
Dacă utilizați Serviciile noastre, dumneavoastră vă exprimați acordul pentru furnizarea mesajelor comerciale de marketing și publicitate, promoții, competiții, noutăți, oferte comerciale și alte menționate în Termeni și Condiții. Necătînd la politica noastră de a vă informa despre cele mai relevante noutăți, dumneavoastră ne puteți solicita în orice moment să nu vă mai furnizăm comunicări de marketing și publicitate, accesând link-ul de dezactivare din e-mail sau SMS-ul trimis sau să ne contactați prin serviciul suport clienți. 
 
 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Este posibil să divulgăm datele personale, în scopurile îmbunătățirii serviciilor noastre pentru a face mai plăcută experiența dumneavoastră la utilizarea site-ului nostru, părțile expuse în continuare.
Furnizorilor terți de servicii: Putem utiliza furnizori terți de servicii pentru a ne ajuta să furnizăm anumite Servicii. Furnizorii de servicii pot fi localizați în interiorul sau în afara Republicii Moldova.
Furnizorilor serviciilor de plăți: Pentru efectuarea plăților pe site-ul noastru, fie că este vorba despre plata cu cardul sau plata prin ordin de plată folosim serviciile băncilor comerciale, procesator de plăți mandatat de noi pentru efectuarea acestor operațiuni în conformitate cu legislaţia din Republica Moldova. În acest context, atunci când efectuați plăți pe site-ul noastru pentru achiziționarea serviciilor noastre, vom transmite o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către banca comercială în scopul procesării plăților şi a încheierii tranzacției relevante. 
Efectuăm controale asupra furnizorilor terți de servicii și le solicităm să respecte securitatea datelor dumneavoastră personale și să le trateze în conformitate cu legea. Nu le permitem să utilizeze datele dumneavoastră personale în scopuri proprii și le permitem doar prelucrarea datelor personale în scopuri specifice și în conformitate cu instrucțiunile noastre.
Furnizori de publicitate și de analiză: Pentru a îmbunătăți Serviciile noastre, uneori vom distribui informațiile dumneavoastră furnizorilor de servicii de analiză (data analytics) care ne ajută să analizăm modul în care persoanele vizate utilizează site-ul și/sau serviciile noastre. Împărtășim informațiile dumneavoastră cu ei în formă neidentificabilă pentru monitorizarea și raportarea eficacității livrării de campanii către partenerii noștri de afaceri și pentru analiza internă a companiilor. Aceste informații vor include în mod tipic ID cookie, adresă IP (scurtată), URL de referință, dar și informații despre browser și dispozitiv.
Organe de urmărire penală, autoritățile publice și altele: putem divulga datele dumneavoastră personale organelor de urmărire penala, autorităților publice sau guvernamentale și altor părți terțe relevante în respectarea cerințelor legale sau de reglementare. Putem alege să vindem, să transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau din activele noastre. Alternativ, putem căuta să achiziționăm alte afaceri sau să fuzionăm cu ele. Dacă are loc o schimbare în compania noastră, atunci noii proprietari pot utiliza datele dumneavoastră personale în același mod ca cel descris în această Politică.
Informații disponibile publicului: Cînd postați un articol în scopul unei vânzări utilizând Serviciile noastre, puteți alege să faceți anumite informații personale vizibile altor utilizatori a site-lui. Acestea pot include numele, prenumele, adresa dumneavoastră de email, locația dumneavoastră și numărul de contact. Rețineți că toate informațiile pe care le furnizați altor utilizatori pot fi întotdeauna distribuite de aceștia altor persoane, prin urmare, vă rugăm să exercitați discreție în acest sens.
Transferuri internaționale
Atunci când vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care nu se află în Uniunea Europeană, ne asigurăm că se acordă un grad de protecție similar prin asigurarea implementării cel puțin a uneia dintre următoarele măsuri de protecție:  
 1. Stocarea datelor dumneavoastră și termenii
Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră vor fi stocate și prelucrate atât în interiorul, cât și în afara Republicii Moldova, în servere securizate, pentru a oferi utilizatorilor cea mai bună experiență posibilă. De exemplu - pentru construirea rapidă a paginilor de internet sau a aplicațiilor mobile.
Vom păstra datele dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am avut în vedere atunci când le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe de natură legală, contabilă sau de raportare.
Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerarea cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale și dacă putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.
Dacă nu există activitate în contul dumneavoastră timp de 6 de luni, ne rezervăm dreptul să ștergem contul dumneavoastră, inclusiv toate datele personale stocate în cont, ceea ce înseamnă că nu îl veți mai putea accesa și utiliza.
 
 1. Legături cu website-uri terțe
Site-ul noastru poate conține trimiteri către pagini web sau aplicații ale terților. Dacă faceți clic pe una dintre aceste legături, rețineți că fiecare dintre aceste pagini sau aplicații va avea propria politică de confidențialitate. Nu controlăm aceste pagini de internet/aplicații și nu suntem responsabili de aceste politici. Când părăsiți site-ul noastru, vă recomandăm să citiți politica de confidențialitate a fiecărei pagini web pe care o vizitați.
 
 1. Informarea utilizatorilor site-ului despre modificările aduse politicii de confidențialitate
Este posibil să modificăm această Politică. În aceste cazuri vom publica modificările de rigoare pe această pagină și/sau vom informa prin e-mail sau prin intermediul siteului. Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile statuate în acest document, nu folosiți site-ul cautpiese.md şi serviciile oferite prin intermediul site-ului.
 
 1. Dispoziţii privind ierarhia şi responsabilitatea persoanei responsabile de politica de securitate
Operatorul de date cu caracter personal, reieșind din specificul activităţii, prin prezenta Politică de securitate, transpune procedurile şi măsurile necesare în vederea asigurării nivelului adecvat de protecţie la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemelor de evidenţă gestionate.
Politica de securitate a datelor cu caracter personal se va revizui cel puţin o dată în an ca rezultat al modificărilor sau reevaluării competenţelor societății, fiind pusă în sarcina conducătorilor, de a desemna persoana/ele care vor purcede nemijlocit la ajustarea prevederilor prezentului act.
Politica de securitate, în mod obligatoriu va fi adusă la cunoştinţă, sub semnătură, tuturor angajaţilor responsabili de prelucrarea datelor cu caracter personal, înaintea acordării accesului la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv şi la operarea modificărilor odată cu necesitatea asigurării nivelului adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal.
Responsabil de implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor politicii de securitate a datelor cu caracter personal este conducătorul societății sau poate fi persoana care va fi desemnată de conducător care, conform fişei postului şi/sau ordinului intern, va dispune de resurse suficiente (timp, resurse umane, echipament şi buget) şi va avea acces liber la informaţia necesară pentru îndeplinirea funcţiilor sale în măsura în care aceasta nu operează în afara cadrului acestei politici. Persoana responsabilă desemnată, indiferent de funcţiile exercitate, în cadrul monitorizării implementării/respectării prevederilor politicii de securitate, se va subordona nemijlocit conducătorului Societății.
Persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal asigură definirea clară a diferitelor responsabilităţi cu privire la securitatea prelucrării datelor cu caracter personal (prevenire, supraveghere, detectare şi prelucrare), precum şi operarea cu ele, în afara presiunilor ca rezultat al intereselor personale sau alte împrejurări.
Persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal va defini clar responsabilităţile şi procesele de management al securităţii datelor cu caracter personal, cu integrarea lor corespunzătoare în structura organizaţională şi de funcţionare generală, va asigura măsuri tehnice şi organizaţionale necesare organizării procesului de management al securităţii datelor cu caracter personal, va elabora procedurile de clasificare a informaţiei care conţine date cu caracter personal, astfel încât să fie posibil a întocmi un nomenclator şi toate datele cu caracter personal care sunt prelucrate să fie localizate, indiferent de tipul purtătorului de date, va instrui persoanele implicate în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor funcţionale şi asumării responsabilităţilor de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv asupra confidenţialităţii acestora.
 1. Mijloacele supuse principiilor de protecție a datelor cu caracter personal
Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Societății (în calitate de operator de date cu caracter personal) este asigurată printr-un complex de măsuri tehnice şi organizatorice de preîntâmpinare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.
Sunt supuse protecţiei prin mijloace/procedee specifice, toate resursele informaţionale ale operatorului de date cu caracter personal gestionate, care conţin date cu caracter personal, păstrate pe:
 • suporturi magnetice, optice, laser sau alte suporturi ale informaţiei electronice, masive informaţionale şi baze de date; 
 • sisteme informaţionale, rețele, sisteme operaţionale, sisteme de gestionare a bazelor de date şi alte aplicaţii, sisteme de telecomunicații, inclusiv mijloace de confecționare și multiplicare a documentelor şi alte mijloace tehnice de prelucrare a informaţiei.
 
 1. Măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal
Măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal sunt asigurate în scopul: preîntâmpinării scurgerii informaţiei care conţine date cu caracter personal prin metoda:
 • excluderii accesului neautorizat la aceasta; 
 • preîntâmpinării distrugerii, modificării, copierii, blocării neautorizate a datelor cu caracter personal în reţelele telecomunicaţionale şi resursele informaţionale; 
 • neadmiterea dezvăluirii terţilor a informaţiei cu accesibilitate limitată;
 • eficientizarea resurselor informaționale atât pe suport de hârtie cât şi cel în format electronic.
 
 1. Metodele de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaţionale
Protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaţionale se efectuează prin următoarele măsuri: 
 • preîntâmpinarea conexiunilor neautorizate la reţelele telecomunicaţionale şi interceptării cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor cu caracter personal transmise prin aceste rețele;
 • excluderea accesului neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate;
 • preîntâmpinarea acţiunilor speciale tehnice şi de program, care condiţionează distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecţiuni în lucrul complexului tehnic și de program; 
 • preîntâmpinarea acțiunilor intenționate și/sau neintenţionate a utilizatorilor interni şi/sau externi, precum şi a altor membri ai operatorului/persoanelor împuternicite de către operator, care condiţionează distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecţiuni în lucrul complexului tehnic și de program; 
 • preîntâmpinarea scurgerii de informații care conţin date cu caracter personal, transmise prin canalele de legătură, este asigurată prin folosirea metodelor de cifrare a acestei informaţii, precum şi utilizarea canalelor VPN; 
 • preîntâmpinarea distrugerii, modificării datelor cu caracter personal sau defecţiunilor în funcţionarea soft-ului destinat prelucrării datelor cu caracter personal este asigurată prin metoda folosirii mijloacelor de protecţie speciale tehnice şi de program, inclusiv a programelor licenţiate, programelor antivirus, organizării sistemului de control al securităţii soft-ului şi efectuarea periodică a copiilor de siguranță; 
 • preîntâmpinarea scurgerii de informații care conţin date cu caracter personal, este asigurată prin auditul intern al sistemelor informaţionale, care se efectuează permanent; 
 • stabilirea exactă a ordinii de acces la informaţia care conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi de evidenţă instituite atât pentru utilizatorii interni cât și pentru cei externi.
 1. Drepturile subiecţilor de date cu caracter personal
  1. În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la subiectul acestor date, în conformitate cu prevederile art.12 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanei necesită a-i fi furnizate următoarele informaţii, exceptând cazul în care el deţine deja informaţiile respective:
 • privind identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator (denumirea, adresa juridică, IDNO-ul, numărul de înregistrare în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal);
 • privind scopul concret al prelucrării datelor cu caracter personal colectate;
 • privind destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 • existenţa drepturilor la informare şi de acces la datele colectate; de intervenţie asupra datelor (în special de a rectifica, actualiza, bloca sau şterge datele cu caracter personal a căror prelucrare contravine legii datorită caracterului incomplet sau inexact al acestora) şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care aceste drepturi pot fi exercitate; dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sunt obligatorii sau voluntare, inclusiv consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde la întrebările prin care se colectează informaţia.
 1. Subiecţilor de date cu caracter personal le este asigurat dreptul de acces şi posibilitatea de a lua cunoştinţă de actele întocmite în scopul verificării corectitudinii întocmirii acestora, contestării împotriva neincluderii sau includerii incorecte a unor date, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine. În acest sens, persoanele responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal vor asigura accesul persoanei doar la datele cu caracter personal care-o vizează nemijlocit, fiind exclusă posibilitatea consultării datelor cu caracter personal ce vizează alţi subiecţi, conţinute în fişele personale (alte materiale), cu excepţia cazurilor în care solicitanţii îşi realizează un interes legitim care nu prejudiciază interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal.
 2. Dreptul de informare este asigurat de către operatorul datelor cu caracter personal (sau entităţile ce asigură mentenanţa sistemului şi/sau prestează servicii externalizate ale operatorului) tuturor persoanelor supuse prelucrării.
 3. În cazul realizării de către subiectul de date cu caracter personal a dreptului de intervenţie, datele inexacte vor fi actualizate prin rectificare sau ştergere, ca bază servind doar surse legale (acte de identitate, de stare civilă, resurse informaţionale principale de stat etc.), modificarea urmând a fi efectuată în toate sistemele informaţionale şi de evidenţă gestionate.
 
 1. Auditul sistemelor informaţionale gestionate
  1. Se efectuează înregistrarea tentativelor de intrare/ieşire a utilizatorului în sistem, conform următorilor parametri:
 • data și timpul tentativei intrării/ieșirii;
 • ID-ul utilizatorului;
 • rezultatul tentativei de intrare/ieşire - pozitivă sau negativă.
 1. Se efectuează înregistrarea tentativelor de obţinere a accesului (de executare a operaţiunilor) pentru aplicaţii şi procese destinate prelucrării datelor cu caracter personal, conform următorilor parametri:
 • data şi timpul tentativei de obținere a accesului (executare a operațiunii);
 • denumirea (identificatorul) aplicației sau procesului, ID-ul utilizatorului;
 • specificaţiile resursei protejate (identificator, nume logic, nume fişier, număr etc.);
 • tipul operaţiunii solicitate (citire, înregistrare, ștergere etc.);
 • rezultatul tentativei de obţinere a accesului (executare a operaţiunii) - pozitivă sau negativă.
 1. Este efectuată înregistrarea modificărilor drepturilor de acces (competenţelor) utilizatorului şi statutului obiectelor de acces, conform următorilor parametri:
 • data și timpul modificării competențelor;
 • ID-ul administratorului care a efectuat modificările;
 • ID-ul utilizatorului şi competenţele acestuia sau specificarea obiectelor de acces şi statutul nou al acestora.
 1. Se efectuează înregistrarea ieşirii din sistem a informaţiei care conţine date cu caracter personal (documente electronice, date etc.), înregistrarea modificărilor drepturilor de acces ale subiecţilor şi statutul obiectelor de acces, conform următorilor parametri:
 • data și timpul eliberării; - denumirea informaţiei şi căile de acces la aceasta;
 • specificarea echipamentului (dispozitivului) care a eliberat informația (numele logic);
 • ID-ul utilizatorului care a solicitat informaţia.
 
 1. Asigurarea protecţiei contra programelor dăunătoare (viruşilor)
Este asigurată protecţia contra infiltrării programelor dăunătoare în soft-urile destinate prelucrării datelor cu caracter personal, prin existenţa programelor licenţiate anti-virus.
 
 1. Date de identificare și detalii de contact
Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm contactați serviciul suport clienți prin telefon sau e-mail. 
Dacă doriți sa ne contactați pentru a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal puteți să adresați o scrisoare către:
 
SC „Enitorix” SRL
IDNO: 1018600011262
mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 11/1, of. 9
Administrator Buza Ivan. 
 
Program de lucru: 
Luni-vineri de la 09:00 până la 18:00; 
Pauza de masă: 12:00 -13:00 / 13:00 -14:00; 
Zile de odihnă: sâmbăta și duminică.
 
Suport clienți 24/7: +373 78944000
E-mail: info@cautpiese.md
 
Autoritatea pentru Protecția Datelor
Pentru problemele cu privire la protecția datelor, puteți contacta autoritatea locală reprezentată de către: Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
Adresă: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48
Website: http://www.datepersonale.md/
 
Prezenta Politică de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de „Enitorix” SRL intră în vigoare din data aprobării de către Societate și se actualizează periodic.
 

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Автозапчасти

запчасти

авто

Кишинев

Молдова

Автосервис

магазин

онлайн

разборка

обмен

заказ

цена

доставка

Поиск

,Автозапчасти, запчасти, авто, Кишинев, Молдова, Автосервис, магазин, онлайн, разборка, обмен, заказ, цена, доставка, Поиск

Cautpiese

md - это уникальная система для поиска деталей по коду и модели автомобиля

Портал, связывающий все автосервисы, автомойки, магазины запчастей, разборки и вулканизации

Это позволяет увидеть наличие и цену основных поставщиков в Молдове, часы работы и адреса автосервисов, автомоек, магазинов запчастей, разборки и вулканизации

Cautpiese.md - это уникальная система для поиска деталей по коду и модели автомобиля. Портал, связывающий все автосервисы, автомойки, магазины запчастей, разборки и вулканизации. Это позволяет увидеть наличие и цену основных поставщиков в Молдове, часы работы и адреса автосервисов, автомоек, магазинов запчастей, разборки и вулканизации.

loading ...