Termeni și condiții

Termeni și condiții

ACORD DE UTILIZARE
 
SRL „ENITORIX”, (denumită în continuare Contractor  și / sau Compania) publică acest Contract Public (Acord și / sau Ofertă) privind prestarea serviciilor pe site-urile Web ale Contractorului.
Site-ul www.cautpiese (denumit în continuare - „Portal”) oferă servicii care fac obiectul condițiilor descrise în acest document. Acordul de utilizare poate fi modificat fără notificare prealabilă. Versiunea curentă a acordului de utilizare cu toate modificările este disponibilă pe adresa http: // cautpiese/static/regulations.
 
Momentul încheierii acestui Acord de Utilizare este considerat momentul oricărei interacțiuni între utilizator (vânzător), cumpărător (orice utilizator al rețelei globale Internet care dorește să achiziționeze bunuri /servicii pe Portal) şi Portal.
 
Interacționând cu site-ul web sau vizitându-l-l, utilizatorii și cumpărătorii confirmă acceptarea tuturor termenilor și condițiilor acestui acord de utilizare.
 
Pentru a înțelege și interpreta condiţiile prezentului Acord, părțile au convenit să definească înțelesul următorilor termeni:
 • internet - este un sistem informațional global accesibil publicului larg, logic conectat printr-un spațiu global de adrese și se bazează pe internet-protocol, definit de standardele internaționale;
 • site web (sens comun) - totalitate  de pagini (site-uri) disponibile în reţeaua Internet, care sunt combinate conform conținutului și navigației și căruia îi este atribuită o adresă IP unică, localizată în rețeaua Internet pe adresa: www.cautpiese, şi de asemenea derivatele acestuia şi subdomenii care găzduiesc informații despre Companie, Agentul de publicitate, cu privire la vânzătorul de produse, cataloage de piese auto, sistemul de selecție a pieselor auto etc.
 • agent de publicitate - persoană fizică sau juridică - rezidentă / nerezidentă, care a încheiat un contract cu Contractorul un Contrat cu privire la  plasarea publicității pe website;
 • produse - piese de schimb, accesorii, vopsele și echipamente pentru orice mijloc de transport.
 • publicitate - informații despre o persoană sau produs, distribuite sub orice formă și prin orice mijloace scopul cărora este de a forma sau menține sensibilizarea consumatorului de publicitate și interesul lor față de această persoană sau produs;
 • adresa IP a paginii web - un identificator digital și / sau simbolic al numelor de domenii din sistemul ierarhic al numelor de domenii definit de standardele internaționale în Internet;
 • administratorul site-ului web - o persoană care are toate accesele necesare și parolele pentru a asigura funcționarea normală a site-ului și are, de asemenea, dreptul de a oferi servicii de publicitate și de informare a vizitatorilor și agenților de publicitate pe site-ul web. Conform condițiilor prezentului Contract, Contractorul este administratorul site-ului;
 • cumpărător - un subiect care vizitează site-ul web în scopul de a comanda și de a cumpăra produse de la Utilizator ca de la vânzătorul de produse;
 • utilizator - orice persoană fizică sau juridică în capacitate deplină de exerciţiu care a vizitat site-ul;
 • promovarea produselor - un set de măsuri de publicitate pentru a asigura accesarea și o interacțiune mai mare și mărirea numărul de clicuri pe un anunț publicitar / produs de către vizitatorii site-ului.
 • vizitatorii ţintă - sunt potențialii consumatori ai unui produs care sunt interesați să achiziționeze produse sau servicii prezentate pe un website promovat sau un anunț.
 • anunț (informații) despre produs - informații despre un produs / serviciu prezentat de Client sau de către Contractor pentru a face publicitate acestui produs / serviciu pe site-ul www.cautpiese, precum și pe derivatele și subdomeniile sale.
 • clic – accesarea de către utilizator, utilizând orice metodă de interacțiune sau pe orice tip de dispozitive portabile și electronice, anunțului Clientului pentru a afla despre produs / serviciu, pentru a cumpăra produse / servicii și în alte scopuri, inclusiv fără a exclude clicurile accidentale și interacțiunea.
 • pagina de Utilizator - informațiile despre Utilizator postate pe site-ul Web care pot conține, de asemenea, informații despre acesta, în calitate de  vânzător al produselor, punctele de vânzare, detalii de contact etc. Structura și interfața (vizualizarea) Paginii Utilizatorului este determinată de Administrator. Structura și interfața Paginii Utilizatorului pot varia, însă Administratorul garantează Utilizatorului păstrarea datelor introduse anterior în Cardul vânzătorului.
 • cont personal - o parte din informații de pe website, disponibilă pentru vizualizare și editare de către Utilizator, prin introducerea numelui de utilizator și a parolei. Structura și interfața Contului personal este determinată de Administrator. Structura și interfața Contului personal pot fi modificate, dar Administratorul garantează Utilizatorului păstrarea datelor introduse anterior.
 • înregistrarea - acceptarea de către Utilizator a ofertei pentru a încheia prezentul Acord și procedura în care Utilizatorul, prin completarea formularelor relevante ale website-ului, furnizează informațiile necesare utilizării serviciilor de pe site. Înregistrarea este considerată completă doar în cazul când toate etapele au fost finalizate cu succes conform instrucțiunilor publicate pe website.
 • plăți recurente - plăți regulate pentru debitarea banilor de pe cardul bancar al utilizatorului portalului fără a reintroduce detaliile cardului și fără participarea plătitorului pentru a iniția următoarea plată.
 
 
DISPOZIȚII GENERALE
 1. Prezentul Acord este un contract public și, în cazul acceptării (accept) condițiilor prezentate mai jos, orice persoană fizică sau juridică în capacitate deplină de exercițiu (denumită în continuare „Utilizator”) se angajează să respecte prevederile prezentului Acord.
Dacă Utilizatorul nu este de acord cu aceste condiţii în totalitate sau parțial, Contractantul îi solicită să părăsească acest site.
Începând să utilizeze orice serviciu al web site-ului sau dacă a trecut procedura de înregistrare, se consideră că Utilizatorul a acceptat în totalitate prevederile Acordului, fără nicio rezervă sau excepție. În caz că Utilizatorului nu este de acord cu unele dintre prevederile prezentului Acord, Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze serviciile website-ului.
Prin prezentul, Compania oferă utilizatorilor reţelei Internet să utilizeze serviciile sale în condițiile stabilite în prezentul Acord.
Compania oferă Utilizatorului servicii pentru utilizarea website-ului pentru a posta informații despre produse (servicii) în scopul, inclusiv, dar fără a se limita la, cumpărarea sau vânzarea ulterioară a diferitelor produse și servicii de către alți Utilizatori.
Toate tranzacțiile sunt încheiate direct între Utilizatori. Astfel, Compania nu participă la tranzacțiile Utilizatorilor, ci oferă doar un portal pentru plasarea anunțurilor.
 1. Administratorul oferă Utilizatorului un cont personal pentru introducerea și editarea informațiilor sale de contact și posibilitatea de a descărca în mod independent liste de prețuri pentru Produsele pe care le vinde, care sunt disponibile Utilizatorului pentru vizualizare pe website. Conectarea la contul personal se face prin introducerea numelui de utilizator și parolă pe care le creează (generează) Utilizatorul. Administratorul asigură plasarea pe website a informațiilor relevante despre Utilizator sub forma unei Pagini a Utilizatorului. Utilizatorul creează independent Pagina de Utilizator, prin interfața website-ului, prin introducerea datelor necesare. Pentru crearea şi formarea unei Pagini a Utilizatorului, Utilizatorul este obligat să se înregistreze pe website.
 2. Înregistrarea și crearea unui cont pe Portal este gratuit.
 3. Utilizarea posibilităților și serviciilor website-ului, atât de către Utilizatorii înregistrați, cât și cei neînregistrați, înseamnă acceptarea obligațiilor de a respecta regulile și instrucțiunile de utilizare a serviciilor.
 4. Website-ul este folosit de Administrator la discreția sa. În scopul optimizării și îmbunătățirii activității website-ului, precum și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite, Administratorul are dreptul la propria discreție fără informarea suplimentară a utilizatorilor  să adauge, să modifice, să elimine posibilitățile funcționale ale website-ului, a interfeței website-ului, a activității website-ului, a tematici website-ului, precum și să introducă modificări în structura website-ului în orice alt mod, codul de program al website-ului.
 
CONDIȚIILE ACORDULUI
 
 1. Administratorul are dreptul să ofere pe site orice servicii cu plată pentru un număr nelimitat de Utilizatori ai site-ului. Lista serviciilor cu plată oferite de Administrator este indicată în secțiunea "Planurile tarifare curente ". Suma plătită de către Utilizator pentru serviciile Administratorului, inclusiv ca avans, nu este rambursabilă și poate fi utilizată doar pentru a plăti serviciile Administratorului.
 2. La înregistrare, utilizatorul este obligat să furnizeze informații adevărate, exacte și complete despre el însuși cu privire la aspectele propuse în formularul de înregistrare și în formularele din secțiunea „Contul personal” al Portalului și să actualizeze aceste informații.
 3. În cazul furnizării informațiilor false, Administratorul are dreptul de a suspenda sau anula înregistrarea utilizatorului și să înceteze furnizarea de servicii.
 4. Utilizatorul se angajează să nu folosească în mod independent sau cu implicarea terților posibilitățile Portalului în scopurile care pot fi calificate ca o încălcare a drepturilor terților asupra proprietății intelectuale, concurenței neloiale, alte încălcări ale legislației țării Utilizatorului sau țării persoanelor care au suferit daune sau pagube.
 5. Utilizatorul nu are dreptul să efectueze acțiuni care afectează funcționarea normală a Portalului și sunt utilizate incorect.
 6. Administratorul nu efectuează verificarea obligatorie a informațiilor postate de utilizatori pe portal.
 7. Administratorul Portalului nu va fi responsabil pentru erori, inexactități, omisiuni care au fost făcute în timpul înregistrării sau transmiterii informațiilor, precum și orice pierderi materiale sau morale apărute în legătură cu aceasta.
 8. Administratorul Portalului nu este responsabil pentru utilizarea (atât legală, cât și ilegală) de către terți a informațiilor publicate pe Portal, inclusiv reproducerea și distribuirea acestora, efectuate atât în ​​cadrul Portalului, cât și în alte moduri posibile.
 9. Toate informațiile plasate de utilizatori pe Portal sunt considerate proprietatea utilizatorilor care le-au postat ​​până când nu există niciun motiv să fie considerat altfel. Utilizatorii portalului nu primesc niciun drept de a utiliza informațiile plasate de alți utilizatori și poartă răspundere deplină față de proprietarul informațiilor pentru utilizarea ilegală a acestora.
 10. Toți utilizatorii (vânzătorii) Portalului sunt obligați să-și îndeplinească cu onestitate obligațiile față de cumpărători, în special, utilizatorii Portalului se angajează:
 • în timp util, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare, să proceseze comenzile și solicitările corespunzătoare ale cumpărătorilor cu privire la produsele / serviciile utilizatorului, informațiile despre care sunt afișate pe Portal;
 • să informeze cumpărătorii în timp util despre imposibilitatea furnizării produsului / serviciului respectiv;
 • să examineze şi să prezinte în timp util un răspuns motivat la plângerile clienților, reclamațiile și propunerile legate de activitatea utilizatorului pe Portal;
 • să respecte cerințele legislației care reglementează relația juridică dintre vânzători și cumpărători.
 • să ofere cumpărătorului un document care confirmă cumpărarea de bunuri / servicii. Un astfel de document poate fi un document electronic, o chitanță, factură de vânzare sau bon de casă, un bilet, un talon sau alt document. Documentul trebuie să conțină în mod obligatoriu informații privind procedura de schimb (returnare) a mărfurilor, numele vânzătorului, procedura de examinarea a pretențiilor, condițiile de garanție.
 1. În cazul încălcării de către Utilizatorul Portalului a regulilor corecte de lucru cu clienții menționate mai sus, Administratorul Portal își rezervă dreptul de a limita prioritatea de a afișa informații despre bunurile / serviciile utilizatorului pe Portal, pentru a restricționa accesul la informațiile despre bunurile / serviciile utilizatorului din Portal până când utilizatorul corectează încălcările sau anulează înregistrarea utilizatorului și să înceteze furnizarea de servicii, deoarece prin acțiunile lor utilizatorul lezează reputația de afaceri a Portalului. Dacă un cont a fost blocat pentru încălcarea regulilor sau de sistemul de blocare automată a conturilor suspecte, atunci pentru a debloca un astfel de cont, efectuarea ambelor etape de verificare este un element obligatoriu. Verificarea poate fi efectuată fie prin trimiterea de copii scanate  ale pașaportului, fie prin serviciul de identificare bancară.
Serviciile de pe Portal sunt furnizate "cum sunt". Administratorul Portalului nu garantează siguranța profilului de utilizator și a informațiilor publicate de utilizator pe portal. Administratorul Portalului nu verifică informațiile postate și nu este responsabil pentru legalitatea informațiilor publicate. Utilizatorii și clienții înțeleg și sunt total de acord că:
 • Administratorul Portalului nu garantează absența erorilor și a defecțiunilor, inclusiv în ceea ce privește funcționarea software-ului. Administratorul Portalului va depune toate eforturile pentru a elimina orice defecțiuni și erori, dacă acestea apar, le va remedia cât mai curând posibil;
 • Administratorul Portalului nu garantează că serviciile vor îndeplini cerințele utilizatorului și vor fi furnizate în mod continuu și cu exactitate;
 • Administratorul Portalului nu garantează că calitatea bunurilor și a serviciilor achiziționate prin Portal va satisface așteptările și / sau cerințele cumpărătorului;
 • Administratorul Portalului nu garantează că bunurile, serviciile sau informațiile comandate prin Portal vor fi furnizate de utilizatorul portalului în conformitate cu așteptările cumpărătorului;
 • Descărcarea oricăror informații sau materiale din Portal este pe propriul dvs. risc și pericol. Utilizatorii rețelei internaționale de internet sunt pe deplin responsabili pentru pierderea de informații sau răul cauzat computerului lor ca urmare a descărcării de informații de pe Portal;
Atunci când comandați bunuri și servicii prin intermediul portalului, administratorul portalului recomandă să acordați o atenție pentru a stabili dacă utilizatorul are starea de „companie verificată“ , prezența unei adrese complete și alte informații de contact (telefon, e-mail, skype).
 1. Administratorul Portalului își rezervă dreptul de a elimina sau de a bloca accesul la informațiile trimise de utilizatori fără notificare în cazul:
  • obținerii deciziilor obligatorii ale autorităților de stat competente;
  • cerințele proprietarului dreptului de autor asupra drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, pentru a opri încălcarea drepturilor sale de către utilizator pe Portal;
  • alte încălcări ale drepturilor sau intereselor legitime ale altor utilizatori ai Portalului, ale persoanelor juridice și ale persoanelor fizice cu privire la tratamentul motivat al acestora;
  • identificarea informațiilor care sunt interzise a fi plasate pe Portal în conformitate cu prezentul acord sau legislație.
 2. Utilizatorului îi este interzis să interfereze cu funcționarea site-ului web și cu suportul software și de informații.
 3. Pentru a crește gradul de încredere al Utilizatorului, Administratorul verifică (evaluează) datele sale în modul stabilit de Administrator, care se află în secțiunea corespunzătoare a contului personal. Pentru verificare, administratorul poate verifica alte informații sau poate solicita alte date despre Utilizator, inclusiv de la terți. După verificare, administratorul blochează modificarea datelor de utilizator pentru a împiedica terții să utilizeze aceste date în scopuri frauduloase. Modificarea datelor este posibilă numai printr-o procedură convenită cu administratorul.
 4. Administratorul are dreptul în mod unilateral, fără a prezenta vreun motiv, fără o notificare prealabilă a utilizatorului să elimine de pe site informațiile care nu corespund subiectului și direcția principală a site-ului, precum și are dreptul de a elimina posturi și / sau comentariile postate de utilizatorii care nu sunt întemeiate și / sau nu îndeplinesc prevederile clauzelor din prezentul acord.
 5. Prin acceptarea acestui contract, utilizatorul confirmă faptul că își înțelege drepturile, precum și scopul colectării, stocării și procesării datelor sale personale. De asemenea, utilizatorul este de acord că perioada de colectare, stocare și prelucrare a datelor sale personale este nedeterminată. Cu toate acestea, Utilizatorul poate, în orice moment să schimbe (actualizeze, suplimenteze) informații personale prezentate sau orice parte din ele, precum și parametrii de confidențialitate, profitând de funcțiile de editare și setările de acces la astfel de informații în cabinetul personal, precum și el poate cere administratorului să elimine carta vânzătorului din baza de date a site-ului web.
 6. Scopul colectării, stocării  datelor cu caracter personal și de manipulare este de a preveni posibile fraude din partea utilizatorului în ceea ce privește clienții, precum și furnizarea de către utilizator pentru a personaliza serviciile site-ului, inclusiv accesul la contul personal, autorizație, de reamintire a parolei, publicarea și trimiterea anunțuri și / sau alte date, direcționarea materialelor publicitare, utilizarea în cadrul publicității prin afișare, re-marketingul pe Internet, comunicarea cu utilizatorul, inclusiv obiectul prezentului acord și în mod scris, notificări, solicitări și informații cu privire la utilizarea site-ului, prestarea serviciilor, examinarea cererilor utilizatorului precum și alte servicii ale site-ului.
 7. Administratorul poate, de asemenea, în plus față de datele personale de bază (numele, prenumele, patronimicul, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail),  să colecteze, să proceseze și să stocheze datele tehnice suplimentare ale utilizatorilor, de exemplu cookie-uri, informații despre conexiune, informații despre sistem etc. . Prelucrarea datelor personale include orice acțiuni și / sau un set de acțiuni asociate colectării, înregistrării, acumulării, stocării, adaptării, modificării, actualizării, utilizării și distribuirii (implementării, transferului), ștergerii datelor personale ale utilizatorului pentru a asigura funcționarea serviciilor necesare site-ul web. Utilizatorul este de acord ca administratorul să utilizeze cookie-uri pentru a informa, optimiza și afișa anunțuri pe baza vizitelor precedente pe site de către Utilizator.
 8. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul în care Utilizatorul începe să utilizeze orice serviciu al site-ului sau din momentul înregistrării Utilizatorului și este valabil pe o perioadă nedeterminată. Utilizatorul are dreptul să-și rezilieze înregistrarea pe Site în mod unilateral, fără o notificare prealabilă către Companie și fără a explica motivele.
 9. În cazul în care Compania a efectuat modificări ale contractului cu care Utilizatorul nu este de acord, acesta este obligat să nu mai utilizeze serviciile site-ului. Faptul că utilizarea site-ului nu a încetat este o confirmare a acordului utilizatorului cu redactarea corespunzătoare a contractului.
Rezilierea acordului de către Companie poate avea loc în următoarele cazuri:
 • încălcarea dispozițiilor prezentului contract, provocând vreun prejudiciu Companie e, inclusiv reputației acesteia sau a utilizatorilor;
 • efectuarea altor acțiuni contrare obiectivelor, regulilor și reglementărilor Companiei;
Relațiile juridice pot fi reluate numai după ce administrația Companiei ia decizia corespunzătoare.
 1. Contractul poate fi modificat de către Companie fără o notificare specială, noua versiune a Contractului intră în vigoare de la data publicării sale pe Internet. Mesajele de sistem ale Site-urilor referitoare la anunțurile Utilizatorului sunt livrate pe adresa de e-mail furnizată de Utilizator la plasarea reclamei pe Site-uri. În cazul în care Utilizatorul nu dorește să primească astfel de mesaje, Utilizatorul are dreptul să elimine anunțurile corespunzătoare de la Site-uri.
 2. Mesajele informative destinate unui cerc larg de utilizatori sunt publicate pe Site-uri și / sau trimise la adresele de e-mail ale utilizatorilor care au consimțit să primească astfel de mesaje în procesul publicării anunțurilor / înregistrării pe site-ul respectiv. Utilizatorii au dreptul să refuze să primească mesaje informative la adresa lor de e-mail în orice moment prin intermediul funcției "Dezabonare de la corespondență" din contul de utilizator.
 3. În timpul cooperării, administratorul poate înregistra convorbirile telefonice cu utilizatorii site-ului pentru a îmbunătăți în continuare calitatea serviciilor furnizate pe site.
 4. În cazul apariției unui litigiu sau unor neînțelegeri între părți în temeiul prezentului contract sau în legătură cu acesta, părțile se angajează să le rezolve prin negocieri. Problemele care nu sunt reglementate de prezentul contract vor fi soluționate în conformitate cu legislația actuală a țării Administratorului Portalului. Toate litigiile posibile care decurg din relațiile reglementate de prezentul contract vor fi soluționate în modul prevăzut de legislația țării Administratorului portalului.
 5. Recunoașterea de către instanța de judecată a oricărei dispoziții a contractului ca nevalabilă sau neexecutabilă nu implică invaliditatea sau inaplicabilitatea altor dispoziții ale prezentului contract.
 6. Pentru a achita serviciile Administratorului Portalului, pot fi utilizate plăți repetate. Procedura și condițiile de utilizare a plăților recurente sunt stabilite de Bancă, care efectuează astfel de plăți și sunt afișate în contul personal al Utilizatorului Portalului.
 7. Administratorul Portalului își rezervă dreptul de a alege individual  Băncile care deservesc toate tipurile de plăți de pe Portal, inclusiv plățile recurente.
 8. Prin acceptarea acestui contract, Utilizatorul recunoaște și acceptă termenii de plată de pe Portal.

Termeni și condiții

Автозапчасти

запчасти

авто

Кишинев

Молдова

Автосервис

магазин

онлайн

разборка

обмен

заказ

цена

доставка

Поиск

,Автозапчасти, запчасти, авто, Кишинев, Молдова, Автосервис, магазин, онлайн, разборка, обмен, заказ, цена, доставка, Поиск

Cautpiese

md - это уникальная система для поиска деталей по коду и модели автомобиля

Портал, связывающий все автосервисы, автомойки, магазины запчастей, разборки и вулканизации

Это позволяет увидеть наличие и цену основных поставщиков в Молдове, часы работы и адреса автосервисов, автомоек, магазинов запчастей, разборки и вулканизации

Cautpiese.md - это уникальная система для поиска деталей по коду и модели автомобиля. Портал, связывающий все автосервисы, автомойки, магазины запчастей, разборки и вулканизации. Это позволяет увидеть наличие и цену основных поставщиков в Молдове, часы работы и адреса автосервисов, автомоек, магазинов запчастей, разборки и вулканизации.

loading ...